Home > Aannemingsmaatschappij > Afgeronde Projecten > De Lathmer

Aannemingsmaatschappij

De Lathmer te Wilp

 

Locatie                          Molenalee 50 te Wilp
Opdrachtgever Stichting Zozijn Zorg
Werkzaamheden Woonrijp maken, sloopwerk, asbestsanering, grond- en rioleringswerk, terreininrichting, groeninrichting, wegverhardingen, beschoeiing, etc.
Looptijd Januari 2014 - november 2015

 

Alle mensen zijn gelijkwaardig. Dat is het uitgangspunt voor Zozijn. Deze stichting voor mensen met een beperking heeft als doel: dat door zorg, ondersteuning of begeleiding, een cliënt weer kan deelnemen aan de samenleving en dat een verbetering optreed in zijn of haar ontwikkeling en gezondheid.

Vink Aannemingsmaatschappij heeft op de locatie De Lathmer te Wilp diverse werkzaamheden uitgevoerd o.a. :

-woonrijp maken IJsselvallei fase A

-sloopwerk Odebaarstraat 1 – 7

-asbestsanering van het hoofdgebouw

-beschoeiing watergang rondom het kasteel

terug naar Projecten 

Social media

Trefwoorden

kunstgras recycling, bodemonderzoek, milieukundige begeleiding, partijkeuring grond, vloeistofdichte voorzieningen, betonmortel, viblokken, afvalverwerking, containerverhuur, inzameling bedrijfsafval, elektrotechniek, recycling, natuursteen, transport, adviesbureau, tankinstallaties, sloop, aannemingsmaatschappij

Calamiteiten

Assistentie bij brand en milieuzaken:
T +31 (0)6 27088880
Bij geen gehoor:
T +31 (0)6 27088887 of
T +31 (0)6 53869311