Home > Aannemingsmaatschappij > Afgeronde Projecten > Briellaerd_Barneveld

Aannemingsmaatschappij

Bedrijventerrein Briellaerd–Noord te Barneveld

 

Locatie                          Briellaerd-Noord te Barneveld
Opdrachtgever Combinatie Briellaerd vof / Gemeente Barneveld
Werkzaamheden Bouw- en woonrijp maken
Looptijd 2011 - 2016

 

De Gemeente Barneveld realiseert ten noorden van het bestaande bedrijventerrein De Briellaerd een nieuw bedrijventerrein: Briellaerd-Noord. Het bedrijventerrein is bestemd voor lokaal gebonden bedrijven in de lichte milieucategorieën en voor die bedrijven waarbij het kantoor een nevenfunctie is. Briellaerd-Noord is 6 hectare groot en wordt ontsloten via de Anthonie Fokkerstraat. Er zijn twaalf bouwkavels.

terug naar Projecten 

Social media

Trefwoorden

kunstgras recycling, bodemonderzoek, milieukundige begeleiding, partijkeuring grond, vloeistofdichte voorzieningen, betonmortel, viblokken, afvalverwerking, containerverhuur, inzameling bedrijfsafval, elektrotechniek, recycling, natuursteen, transport, adviesbureau, tankinstallaties, sloop, aannemingsmaatschappij

Calamiteiten

Assistentie bij brand en milieuzaken:
T +31 (0)6 27088880
Bij geen gehoor:
T +31 (0)6 27088887 of
T +31 (0)6 53869311