Home > Aannemingsmaatschappij > Afgeronde Projecten > Afvalberging Wijster 2B

Aannemingsmaatschappij

Bovenafdichting taluds afvalberging Wijster locatie 2B fase 2

Locatie Vamweg 7 te Wijster
Opdrachtgever Attero Noord B.V.
Werkzaamheden Opschonen terrein, grondwerk, afdichtingswerkzaamheden, leidingwerk: stortgas, percolaat en hemelwater, terreinverhardingen en markering, transportroutes en groenvoorzieningen
Looptijd 2016 - 2016

Vink Aannemingsmaatschappij is via een meervoudige onderhandse aanbesteding weer terug in Wijster. In de jaren 2013 en 2014 heeft Vink al een afdichting aangebracht. Deze keer gaan wij op de afvalberging op locatie 2B fase 2 een gebied van bijna 8.000 m3 verdichten.