Home > Aannemingsmaatschappij > Afgeronde Projecten > Afvalberging Wijster 2B

Aannemingsmaatschappij

Bovenafdichting taluds afvalberging Wijster locatie 2B fase 2

 

Locatie                          Vamweg 7 te Wijster
Opdrachtgever Attero Noord B.V.
Werkzaamheden Opschonen terrein, grondwerk, afdichtingswerkzaamheden, leidingwerk: stortgas, percolaat en hemelwater, terreinverhardingen en markering, transportroutes en groenvoorzieningen 
Looptijd Juli - november 2016

 

Vink Aannemingsmaatschappij is via een meervoudige onderhandse aanbesteding weer terug in Wijster. In de jaren 2013 en 2014 heeft Vink al een afdichting aangebracht. Deze keer gaan wij op de afvalberging op locatie 2B fase 2 een gebied van bijna 8.000 m3 verdichten.

terug naar Projecten 

Social media

Trefwoorden

kunstgras recycling, bodemonderzoek, milieukundige begeleiding, partijkeuring grond, vloeistofdichte voorzieningen, betonmortel, viblokken, afvalverwerking, containerverhuur, inzameling bedrijfsafval, elektrotechniek, recycling, natuursteen, transport, adviesbureau, tankinstallaties, sloop, aannemingsmaatschappij

Calamiteiten

Assistentie bij brand en milieuzaken:
T +31 (0)6 27088880
Bij geen gehoor:
T +31 (0)6 27088887 of
T +31 (0)6 53869311